Мениджмънт

Мениджмънт

Милтос Триантафилу

Милтос Триантафилу

Главен изпълнителен директор

Милтос Триантафилу е главен изпълнителен директор на „Белла България” от 2016 г. Той отговаря за стратегическото развитие на хранителния холдинг в производство, снабдяване, маркетинг и продажби.
Милтос Триантафилу е главен оперативен директор на „Белла България” в периода 2009-2014., като е заемал следните мениджърски позиции: търговски директор в Jacobs Suchard, директор търговия и операции в PepsiCo, търговски директор в Kraft Foods Greece, управляващ директор на Cream Line, както и генерален мениджър и мениджър бизнес развитие за Централна и Източна Европа на Chippita International.
При създаването на най-голямата компания в сектора на бързооборотните стоки в Гърция – Vivartia, Милтос Триантафилу е работил успешно като управляващ директор на отдел тестени.
Милтос Триантафилу е завършил Университета за икономика и бизнес (Гърция) и Университета за бизнес администрация (Гърция). Член е на E.A.S.E. и на Клуба на лидерите в търговията в Европа. Лектор в Търговско-индустриалната камара на Гърция, водещ консултант в областта на маркетинга и продажбите за региона на Балканите.

Елза Маркова

Елза Маркова

Изпълнителен директор

Елза Маркова е изпълнителен директор на хранителния холдинг „Белла България” от 2002 г. Преди това е била финансов експерт в звената към „Социални грижи” в Община Пловдив.
Елза Маркова е магистър инженер-технолог от Университета по хранителни технологии (Пловдив). Завършила е и „Финансов и банков мениджмънт” (УНСС).

От 2006 г. е председател на КРИБ за Южна България, а през 2016 г. оглави новоучредената му регионална структура – КРИБ Пловдив. Член на Борда на Директорите в Бюрото на Съвета GS1 България към БТПП (2007 г.)

Димитър Митев

Димитър Митев

Главен оперативен директор и Директор „Продажби”

Като Главен оперативен директор той отговаря за управлението на „Унибел Норд” („Белла” в Румъния) и направленията „Маркетинг”, „Експорт” и „Продажби”.

Димитър Митев е част от екипа на „Белла” от 2013 г. Преди да оглави дирекция „Продажби” на хранителния холдинг в продължение на 3 години ръководи търговската структура за всички пазари на „Фикосота Синтез". Димитър Митев започва кариерата си в „Кавен Ирадис” като супервайзор продажби на Procter & Gamble (P&G). От 2000 г. заема различни мениджърски позиции в P&G – 4 години работи в маркетинговия отдел на P&G Balkans в Букурещ, след което се завръща в България на позицията Country Manager за България.

Завършил е магистратура по маркетинг в Бургаския свободен университет. Владее английски, руски, румънски и сръбски език.

Валери Василев

Валери Василев

Главен директор „Операции”

Организира, ръководи и контролира цялостната дейност по снабдяване, операции и логистика.

Валери Василев е дипломиран инженер-технолог, магистър „Технология на зърнените и хлебни продукти” от  Университета по хранителни технологии (Пловдив). Стартира кариерата си през  2000 г. като технолог в едно от новооткритите производства на „Белла България”, от 2003 г. е директор „Снабдяване”.

 

Мария Попова

Мария Попова

Директор „Финанси”

Мария Попова е Директор „Финанси” на „Белла” от 2010 г. В структурата на холдинга е от 2004 г. като е заемала последователно позициите Главен счетоводител и Мениджър „Финансов контрол”.

Магистър по „Счетоводство и контрол” от УНСС.

Атанас Урджанов

Атанас Урджанов

Директор „Операции”

Oтговаря за всички R&D процеси и планове в производствените структури на хранителния холдинг в страната.

Атанас Урджанов е част от екипа на „Белла България” от самото създаване на хранителния холдинг през 1997 г. През годините е отговарял за производството на продукти в категориите тестени, месни и маргарини.

Атанас Урджанов е икономист, Председател на Асоциацията на месопреработвателите в България и член на управителния съвет на Съюза по хранителна промишленост.

Кирил Хаджидинев

Кирил Хаджидинев

Директор „Маркетинг”

Той отговаря за развитието на маркетинговата стратегия на портфолиото на холдинга. Има над 10-годишен опит в областта на маркетинга на бързооборотни стоки в страната и чужбина. Отговарял е за маркетинг стратегиите на „Хайнекен”, „Юниливър България”, „Юниливър ЮИЕ”, „Данон Румъния”. Преди да стане част от екипа на „Белла” е бил маркетинг директор в „Данон България”.

Кирил Хаджидинев е магистър инженер от Техническия университет (София). Владее английски, руски и румънски език. Председател е на Управителния съвет на Българската асоциация на рекламодателите.

Златислава Медарова

Златислава Медарова

Директор „Човешки ресурси”

Има 18-годишен опит в сферата на управлението на човешките ресурси. Преди да стане част от екипа на хранителния холдинг работи като Мениджър ЧР и Администрация в „Германос Телеком България”. Преди това е работила на същата позиция в компании като „ЕПИК Електроник Асембли”, „Казино Технологии” и като Мениджър Подбор в „Аламар”.

Завършила е магистратура по „Икономика на промишлеността” в УНСС и магистратура по „Управление на човешките ресурси” в НБУ. Серифицирана е като администратор на „Thomas International”.

Носител е на наградата „Мениджър човешки ресурси на годината” (2004), призовете „Най-добър мениджър в стратегическия мениджмънт на човешките ресурси” (2006) на Българската асоциация за управление на човешките ресурси и „Мениджър човешки ресурси” (2010) на фондация „Човешките ресурси в България и евроинтеграцията” и списание „Човешки ресурси”.